28 Aprel 2015 18:59
673

02.05.2015

A.Şaiq “Danışan gəlincik”

12.00

Ə.Əmirli “Hasarın o üzü”

16.00

03.05.2015

S.S.Axundov, A.Şaiq “Qaraca qız”

12.00

U.Şekspir “III Riçard”

19.00

06.05.2015

Dilsuz “Əlincə qalası”

16.00

07.05.2015

S.S.Axundov, A.Şaiq “Qaraca qız”

16.00

08.05.2015

M.F.Axundzadə “Hekayəti xırs quldurbasan”

13.00; 16.00

09.05.2015

Azərbaycan Xalq nağılı “Göyçək Fatma”

12.00; 14.00

L.Nuren “Mən gəldim qızlar” (“Müharibə”)

19.00

10.05.2015

M.Müşfiq “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm”

12.00

H.Cavid “Şeyx Sənan”

19.00

12.05.2015

M.F.Axundzadə “Hekayəti xırs quldurbasan”

16.00

13.05.2015

M.F.Axundzadə “Hacı Qara”

16.00

14.05.2015

Ə.Əmirli “Mən səni sevirəm – M.S.S.”

16.00

15.05.2015

Təhsil Nazirliyinin tədbiri

Ali məktəb tələbələrinin bədii özfəaliyyət kollektivlərinin yekun konserti

18.00

16.05.2015

P.Nurəliyeva “Dəcəl keçi”

12.00

T.Vəliyeva “Mənim ağ göyərçinim”

16.00; 19.00

17.05.2015

P.Pançev “Dörd əkizin nağılı”

12.00

U.Şekspir “Romeo və Culyetta”

19.00

20.05.2015

M.F.Axundzadə “Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah”

16.00

23.05.2015

H.K.Andersen “Çirkin ördək balası” (premyera)

12.00; 14.00

İ.Əfəndiyev “Sarıköynəklə Valehin nağılı”

19.00

24.05.2015

H.K.Andersen “Çirkin ördək balası” (premyera)

12.00

Ə.Əmirli “Hasarın o üzü”

19.00

25.05.2015

“Bölgələrdən paytaxta” layihəsi çərçivəsində “İsmayıllı günləri” tədbiri

19.00

30.05.2015

Ərəb Xalq nağılı “Ələddinin sehrli çırağı”

12.00

H.Mirələmov “Miras” (premyera)

19.00

31.05.2015

Y.Şvarts “Qırmızı papaq”

12.00

H.Mirələmov “Miras” (premyera)

19.00


Müəllif: