13 Fevral 21:59

Azərbaycan Cümhuriyyətinin elan edilməsinin yüzüncü ildönümü olan 2018-ci ili Tiflisdə qarşıladım. Fürsətdən istifadə edib istiqlaliyyətin elan edildiyi binanı və Cümhuriyyət liderlərindən Həsən bəy Ağayevin, Fətəli xan Xoyskinin dəfn edildiyi Azərbaycan məzarlığını ziyarət etdim.

Məlum olduğu kimi, 1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə, keçmiş Qafqaz canişininin sarayında Həsən bəy Ağayevin sədrliyi altında Azərbaycan Milli Şurasının iclası keçirilib, müstəqillik səsverməyə çıxarılıb.

Səsvermə nəticəsində Azərbaycan Cümhuriyyəti elan edilib, 6 bəndlik Əqdnamə imzalanıb:

1 - Bu gündən etibarən Azərbaycan xəlqi hakimiyyət həqqinə malik olduğu kibi, Cənub-Şərqi Zaqafqasyadan ibarət olan Azərbaycan dəxi kamiləlhüquq müstəqil bir dövlətdir.

2 - Müstəqil Azərbaycan dövlətinin şəkli-idarəsi xəlq cümhuriyyəti olaraq təqərrür ediyor.

3 - Azərbaycan Xəlq Cümhuriyyəti bütün millətlər və bilxassə həmcivar olduğu millət və dövlətlərlə münasibati-həsənə təsisinə əzm edər.

4 - Azərbaycan Xəlq Cümhuriyyəti millət, məzhəb, sinif, silk və cins fərqi gözləmədən qələmrovunda yaşayan bütün vətəndaşlarına hüquqi-siyasiyyə və vətəniyyə təmin elər.

5 - Azərbaycan Xəlq Cümhuriyyəti ərazisi daxilində yaşayan bilcümlə millətlərə sərbəstanə inkişafları içün geniş meydan burakır.

6 - Məclisi-Müəssisan toplanıncaya qədər bütün Azərbaycan idarəsinin başında arayi-ümumiyyə ilə intixab olunmuş Şurayi-Milli və Şurayi-Milliyə qarşı məsul hökuməti-müvəqqətə durur”.

Bəs, Cümhuriyyət saat neçədə elan edilib?

Bu suala isə aşağıdakı videonu izləyərək cavab tapacaqsınız.


Müəllif: Dilqəm Əhməd
Загрузка...