11 Avqust 20:57
734
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

“Şuşa şəhərinin ərazisində qadağan olunmuş sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilib.

Teleqraf.com xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, “Şuşa şəhərinin ərazisində qadağan olunmuş sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin Siyahısı” təsdiq edilib.

Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

Şuşa şəhərinin ərazisində qadağan olunmuş sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin SİYAHISI

Şuşa şəhərinin ərazisində qadağan olunmuş sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin SİYAHISI

Sıra №-si

Sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin təsnifatı (AZT029-2008)

Təsnifat kodu

1

2

3

Bitkiçilik və heyvandarlıq, ovçuluq və bu sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi

(01492 - barama qurdunun yetişdirilməsi və barama istehsalı;

01491 - arı balının və arı mumunun istehsalı;

01611- bitkiçilik sahəsində xidmətlərin göstərilməsi istisna olmaqla)

01

Daş kömür və liqnit hasilatı

05

Xam neft və təbii qaz hasilatı

06

Metal filizlərin hasilatı

07

Mədənçıxarma sənayesinin digər sahələri

08

İçki istehsalı

(1107 - mineral sular və digər suların butulkalarda istehsalı;

alkoqolsuz içkilərin istehsalı istisna olmaqla)

11

Tütün məmulatlarının istehsalı

12

Dərinin aşılanması, rənglənməsi və hazırlanması

1511

Kağız və karton istehsalı

(1721 - büzmələnmiş karton, kağız, karton və kağız taraların istehsalı;

1722 - təsərrüfat-məişət və sanitariya-gigiyena təyinatlı kağız məmulatlarının istehsalı;

1723 - dəftərxana və kağız məmulatlarının istehsalı istisna olmaqla)

17

1

2

3

Koks və təmizlənmiş neft məhsullarının istehsalı

19

Kimya sənayesi

(20420 - ətriyyat və kosmetika vasitələrinin istehsalı istisna olmaqla)

20

Rezin və plastmas məmulatların istehsalı

(22193 - müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması;

plastik qapı-pəncərə istehsalı istisna olmaqla)

22

Digər qeyri-metal mineral məhsulların istehsalı

(misgərlik fəaliyyəti qalayçılıq fəaliyyəti;

yeməkxana saxsı qablarının, digər təsərrüfat və tualet saxsı ləvazimatlarının istehsalı;

saxsı məmulatların istehsalı istisna olmaqla)

23

Metallurgiya sənayesi

24

Elektrik avadanlıqlarının istehsalı

27

Maşın və avadanlıqların istehsalı

28

Avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı

29

Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı

30

Qazın istehsalı

35210

Təhlükəsiz tullantıların emalı və ləğv edilməsi

3821

Təhlükəli tullantıların emalı və ləğv edilməsi

3822

Digər tullantıların yığılması və məhv edilməsi

(zibilin və tullantıların yığılması və daşınması;

ictimai yerlərdə zibilin zibil yeşiklərinə yığılması və onların daşınması;

küçələrin, yolların, maşın dayanacaqlarının və s. süpürülməsi və sulanması;

qar və buzdan təmizlənmə istisna olmaqla)

39

Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması

43112

Kəşfiyyat qazıntısı

43130

1

2

3

Taxılın, emal olunmamış tütünün, toxumların və heyvanlar üçün yemin topdan satışı

46210

Diri heyvanların topdan satışı

46230

Dəri və gönün topdan satışı

46240

Kənd təsərrüfatı maşınlarının və avadanlıqlarının topdan satışı

46610

Dəzgahların topdan satışı

46620

Dağ-mədən və tikinti, o cümlədən mülki tikinti üçün maşın və avadanlıqların topdan satışı

46630

Yanacağın topdan satışı

4671

Metal və metal filizinin topdan satışı

4672

Meşə materiallarının, tikinti materiallarının və sanitar- texniki avadanlıqların topdan satışı

46730

Gübrə və aqrokimyəvi məhsulların topdan satışı

46752

Tullantıların və qırıntıların topdan satışı

46770


Müəllif: Teleqraf.com