Yohannes Han: "Azәrbaycanla strateji enerji tәrәfdaşlığı formalaşdırmışıq"

20 May 2015 21:10 (UTC+04:00)

"Azәrbaycanla strateji enerji tәrәfdaşlığı formalaşdırmışıq".

APA-nın mәlumatına görә, bu sözlәri Avropa İttifaqı Genişlәndirmә vә Qonşuluq Siyasәti üzrә komissarı Yohannes Han deyib.

Onun sözlәrinә görә, Azәrbaycanın da iştirak etdiyi "Şәrq tәrәfdaşlığı” layihәsi konstruktiv sülh layihәsidir vә heç kәsә qarşı yönәlmәyib: "Avropa İttifaqı bu layihәyә sadiqdir. Biz bütün 6 tərəfdaş ölkә ilә münasibәtlәri inkişaf etdirmәyi davam etmәkdә maraqlıyıq".

O, “Şәrq tәrәfdaşlığı” ölkәlәrinin iqtisadi vә ticarәt münasibәtlәrinin dә inkişaf etdiyini vurğulayıb.